Het Mindful Analysis traject

Het Sorg Online Coaching Mindful Analysis traject van 1 week:
Dagelijkse intensieve begeleiding per mail, 1 à 2 keer per dag mailcontact.

Met u worden 4 fases doorlopen, die in het kort bestaan uit:

De beschrijving van de huidige situatie, de werkelijkheid van dit moment

Deze fase is vooral bedoeld om u door het schrijven erover een heldere blik te laten krijgen op wat er op dit moment in uw leven speelt.

De oorzaken van en aanleiding tot de huidige werkelijkheid

In deze fase gaat het om het inventariseren van uw beleving, de opgedane ervaring, de huidige patronen en de achtergronden die daarbij een rol hebben gespeeld.

De vraag of en hoe het anders zou kunnen

Na het naar binnen gekeerde werken in de eerste twee fases wordt u gestimuleerd en gemotiveerd om nu meer de wereld in te gaan. Uw eigen context en uw eigen omgeving kunnen een bijdrage leveren. U kunt met anderen in gesprek gaan over het Mindful Analysis traject en de onderwerpen die hierbij aan de orde zijn gekomen.

De weg er naar toe, het concrete plan

In deze fase gaat het om het stellen van korte termijn doelen en het maken van een plan, de samenvatting en de reeks conclusies al naargelang het besproken onderwerp in het Mindful Analysis traject. De plannen voor de toekomst worden zo concreet en actief mogelijk geformuleerd.

Neem contact op »

Meer weten of aanmelden voor een traject?

Bel 06 - 511 794 07 of mail naar info@sorg-online-coaching.nl